Opieka koordynowana POZ (podwykonawca)

Opieka koordynowana POZ (podwykonawca)

Świadczenia realizowane przez EUROMED w ramach opieki koordynowanej POZ – zakres:

 1. diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków,
 2. diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyki guzków pojedynczych i mnogich tarczycy,
 3. diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc,
 4. diagnostyka i leczenie cukrzycy
 5. diagnostyka i leczenie niewydolności nerek
 6. porada/konsultacja specjalistyczna realizowana przez lekarza specjalistę kardiologa,
 7. diagnostyka medyczna w zakresie kardiologii:
  • EKG spoczynkowe
  • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG),
  • Holter EKG 24, 48, 72 godz. (24-72 – godzinna rejestracja EKG),
  • Holter ABPM (24-72 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),
  • USG Doppler tętnic szyjnych, USG Doppler naczyń kończyn dolnych,
  • USG – ECHO serca
 8. porada/konsultacja specjalistyczna realizowana przez lekarza specjalistę endokrynologa,
 9. porada/konsultacja specjalistyczna realizowana przez lekarza specjalistę pulmonologa,
 10. diagnostyka medyczna w zakresie pulmonologii:
  • spirometria
 11. porada/konsultacja specjalistyczna realizowana przez lekarza specjalistę diabetologa,
 12. porada/konsultacja specjalistyczna realizowana przez lekarza specjalistę nefrologa,
 13. porada/konsultacja dietetyczna,
Nasze usługi
Ostatnio dodane wpisy