Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób po przebyciu COVID-19 (świadczenia komercyjne)

Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób po przebyciu COVID-19

Do naszego programu rehabilitacji COVID-19 w Dziale fizjoterapii EUROMED  kwalifikują się  pacjenci z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie oraz  pacjenci o zmniejszonej wydolności oddechowo – krążeniowej.

Czas trwania rehabilitacji wynosi do 6 tygodni. Etapy programu:

Wizyta wstępna ( lekarska )
Podczas wstępnej wizyty lekarz pulmonolog  przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe (spirometria) i wysiłkowe (ergosprometria, test wysiłkowy EKG), aby ocenić stan zdrowia pacjenta na początku programu.

Wizyta terapeutyczna
Po wizycie wstępnej, specjalista fizjoterapii  ustala z każdym pacjentem kalendarz i program indywidualnych wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji. Gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może mieć ustalony harmonogram, który będzie dostosowany do jego możliwości wydolnościowych.

Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. Ponadto pacjenci poznają ćwiczenia, które już po zakończeniu programu, będą mogli samodzielnie i bezpiecznie wykonywać w domu.

Wizyta końcowa
Po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i pacjent spotykają się na wizycie końcowej. Powtarzają badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównują osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe (określające skalę występowania duszności).

Procedury podstawowe:

 • Ćwiczenia czynne wolne,
 • Usprawnianie czynne z oporem,
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne,
 • Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym,
 • Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym,
 • Usprawnianie układu oddechowego,
 • Czynne ćwiczenia oddechowe,
 • Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem,
 • Nauka kaszlu i odkrztuszania,
 • Edukacja pacjenta w zakresie radzenia sobie z dokuczliwymi objawami związanymi z COVID-19 oraz bezpieczną aktywnością fizyczną,

Procedury dodatkowe:

 • Super Indukcyjna Stymulacja ( SIS  ) BTL
 • Trening stacyjny,
 • Trening marszowy,
 • Ćwiczenia równoważne,
 • Ćwiczenia samoobsługi,
 • Trening marszowy z przyborami,
 • Inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego

Dostępność od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym ustaleniu terminu w rejestracji.

Nasze usługi
Ostatnio dodane wpisy