Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (NFZ)

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (NFZ)

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym oferuje diagnozę i  terapię dzieci i młodzieży pod  kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Wielospecjalistyczna diagnoza autyzmu stawiana jest przez zespół wykwalifikowanych specjalistów. W skład zespołu wchodzą lekarze specjaliści w psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholodzy, neurologopeda, pedagog specjalny – certyfikowany, diagnosta ADOS, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta.
W ramach poradni oferowane są zajęcia terapeutyczne indywidualne z psychologiem, pedagogiem, neurologopedą, fizjoterapeutą oraz terapeutą zajęciowym/terapeutom ręki,
W poradni prowadzone są, również zajęcia grupowe w ramach Treningów Umiejętności Społecznych (TUS). Dopasowane są do wieku i poziomu funkcjonowania dziecka. Zajęcia indywidualne prowadzone są po uprzedniej obserwacji diagnostycznej dziecka. Dopasowane zajęcia wzmacniają słabe strony i niwelują zaburzone sfery funkcjonowania dziecka. Wsparciem objęte są również rodziny dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 • Lek. Iwona Gawron – Haduch – specjalista: psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta
  wtorek, środa
 • Lek. Justyna Korfanty – Misa – specjalista z psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta
  poniedziałek – czwartek (w tym teleporady oraz teleterapia)
 • mgr Sylwia Żugaj – pedagog specjalny
  poniedziałek, wtorek, środa
 • Mgr Paulina Guzik – psycholog
  poniedziałek – piątek;
 • Mgr Marta Pelczar – neurologopeda
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek;
 • Mgr Katarzyna Samborska – psycholog
  poniedziałek – piątek;
 • Mgr Joanna Baran – pedagog specjalny
  poniedziałek – piątek;
 • Mgr Joanna Kuśmierczyk – neurologopeda
  środa, czwartek;
 • Magdalena Skórska – terapeuta zajęciowy
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek;
 • Mgr Adriana Urbanik – fizjoterapeuta (terapeuta SI)
  poniedziałek – piątek

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym – wizyty i terapia po wcześniejszym ustaleniu terminu w rejestracji.

Nasze usługi
Ostatnio dodane wpisy