Realizujemy program lekowy

Realizujemy program lekowy

Zapraszamy pacjentów do uczestnictwa w Programie Lekowym w leczeniu AMD i DME

Siatkówka to najważniejsza część oka, dzięki której widzimy. Choroby związane z siatkówką oka (retinopatie) objawiają się pogorszeniem widzenia. W porę zdiagnozowane pozwalają rozpocząć właściwe leczenie, dzięki któremu można zahamować postęp choroby i poprawić widzenie.

Wśród chorób siatkówki najczęściej występuje zwyrodnienie plamki żółtej AMD oraz cukrzycowy obrzęk plamki żółtej DME. Plamka żółta to niewielki obszar w centrum siatkówki, który pozwala na widzenie szczegółów znajdujących się bezpośrednio w centrum pola widzenia.

AMD zwyrodnienie plamki żółtej:

AMD to zwyrodnienie plamki oka związane z wiekiem. Dotyka centralnej siatkówki, czyli obszaru, który odpowiada za to, co dzieje się właśnie w centralnym polu naszego widzenia, utrudniając chociażby czytanie czy pisanie. AMD występuje w dwóch postaciach: niewysiękowej (suchej) i wysiękowej (mokrej). Skuteczną metodą leczenia AMD są iniekcje doszklistkowe leku antyangiogennego (przeciwciało anty VEGF).

DME cukrzycowy obrzęk plamki żółtej:

DME to choroba związana z uszkodzeniem naczyń krwionośnych siatkówki oka, która pojawia się w przebiegu cukrzycy. Podwyższony poziom glukozy we krwi uszkadza drobne naczynia krwionośne w oku. Naczynia zaczynają przeciekać, co prowadzi do obrzęku siatkówki. Dodatkowo część z nich ulega zamknięciu, co powoduje jej niedotlenienie. Mogą też powstawać nowe, nieprawidłowe naczynia, które niszczą siatkówkę. Skuteczną metodą leczenia DME są iniekcje doszklistkowe leku antyangiogennego (przeciwciało anty VEGF).

Szczegółowe informacje na temat leczenie pacjentów z chorobami siatkówki w ramach Programu Lekowego NFZ – AMD i DME, można uzyskać w Poradni Okulistycznej w Krośnie przy ul. Bursaki 29B – poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 14,00 do 18:00, pod numerami telefonów: +48 13 42 012 87

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Udostępnij: