Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Świadczenia komercyjne)

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Świadczenia komercyjne)

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym oferuje diagnozę i terapię dzieci i młodzieży pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).  Wielospecjalistyczna diagnoza autyzmu stawiana jest przez zespół wykwalifikowanych specjalistów. W skład zespołu wchodzą lekarze specjaliści w psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholodzy, neurologopeda, pedagog specjalny – certyfikowany, diagnosta ADOS, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta.

W ramach poradni oferowane są zajęcia terapeutyczne indywidualne z psychologiem, pedagogiem, neurologopedą, fizjoterapeutą oraz terapeutą zajęciowym/terapeutom ręki.

W poradni prowadzone są, również zajęcia grupowe w ramach Treningów Umiejętności Społecznych (TUS). Dopasowane są do wieku i poziomu funkcjonowania dziecka. Zajęcia indywidualne prowadzone są po uprzedniej obserwacji diagnostycznej dziecka. Dopasowane zajęcia wzmacniają słabe strony i niwelują zaburzone sfery funkcjonowania dziecka. Wsparciem objęte są również rodziny dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 • Lek. Iwona Gawron – Haduch – specjalista: psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta
  wtorek, środa
 • Lek. Justyna Korfanty – Misa – specjalista z psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta
  poniedziałek – piątek (w tym teleporady oraz teleterapia)
 • Mgr Sylwia Żugaj – pedagog specjalny
  poniedziałek, wtorek, środa;
 • Mgr Joanna Baran – pedagog specjalny
  poniedziałek – piątek;
 • Mgr Marta Pelczar – neurologopeda
  poniedziałek – piątek;
 • Mgr Joanna Kuśmierczyk – neurologopeda
  środa, czwartek;
 • Magdalena Skórska – terapeuta zajęciowy
  poniedziałek – piątek;
 • Mgr Adriana Urbanik – fizjoterapeuta (terapeuta SI)
  poniedziałek – piątek

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym – wizyty komercyjne po wcześniejszym ustaleniu terminu w rejestracji.

Nasze usługi
Ostatnio dodane wpisy