NOWOŚĆ: Już u nas – metoda DMI – Dynamic Movement Intervention

NOWOŚĆ: Już u nas – metoda DMI – Dynamic Movement Intervention

DMI – Dynamic Movement Intervention (Dynamiczna Interwencja Ruchowa)

 • technika terapeutyczna stosowana u dzieci z opóźnieniem ruchowym i zaburzeniami motoryki dużej w celu poprawy stabilizacji ciała w przestrzeni i osiągnięcia umiejętności wykonania ruchu przeciwko sile grawitacji,
 • terapia DMI ma na celu stymulowanie neuroplastyczności w rozwijającym się mózgu.
 • celem DMI jest wyzwalanie u dziecka określonej aktywnej odpowiedzi ruchowej jako reakcji na dynamiczne ćwiczenie wykonywane przez terapeutę, które często może być wyzwaniem dla dziecka.
 • terapia ta polega na wykonywaniu ściśle określonych ćwiczeń na stole terapeutycznym, w przestrzeni, na podłodze czy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu DMI: pudełek, desek równoważnych, równoważni – w zależności od możliwości i umiejętności dziecka.
 • w trakcie sesji terapeutycznej dziecko wykonuje dużo różnorodnych ćwiczeń, które dostarczają mu nowych, zróżnicowanych doznań ruchowych i sensorycznych. Każde ćwiczenie powtarzane jest wielokrotnie.
Narzędzia do terapii DMI

Główne cele terapii DMI to:

 • praca nad czynnościami funkcjonalnymi takimi jak: siad, stanie, przemieszczanie się – chodzenie, przetaczanie się, czworakowanie,
 • praca nad kontrolą głowy i tułowia,
 • poprawa równowagi.

Dla kogo terapia DMI? – dla niemowląt i dzieci ze stwierdzonym opóźnieniem rozwoju ruchowego różnego rodzaju:

 • obniżonym napięciem mięśniowym (hipotonia),
 • chorobami genetycznymi (np. zespół Downa),
 • chorobami metabolicznymi,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD),
 • urodzonych przedwcześnie,
 • po przebytym urazie mózgu,
 • po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

Podczas terapii DMI współpraca dziecka z terapeutą nie jest niezbędna.

Udostępnij: