Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Świadczenia obejmują konsultacje lekarskie (lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa dziecięcego, ortopedy, pediatry) kompleksową fizjoterapię opartą o nowoczesne metody fizjoterapeutyczne, opiekę psychologiczną nad dzieckiem i jego najbliższą rodziną, terapię neurologopedyczną oraz wsparcie pedagoga specjalnego. Istnieje możliwość współpracy z personelem prowadzącym poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci lub poradnię dla osób z autyzmem dziecięcym (lekarze specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży , psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci), którą prowadzi Spółka w tej samej lokalizacji.

Stosowane w Ośrodku metody terapeutyczne i diagnostyczne:
 • NDT – Bobath Baby – terapią neurorozwojowa niemowląt
 • NDT – Bobath – terapia neurorozwojowa dorosłych
 • PNF ( M. Knott Concept ) wersja podstawowa i rozwijająca oraz PNF i skoliozy, PNF w pediatrii
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensomotorycznej ( SI )
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg S. Masgutowej
 • Integracja odruchów ustno – twarzowych wg S. Masgutowej
 • Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych wg S. Masgutowej
 • Terapia Taktylna
 • Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania
 • Terapia i trening respiracyjny metodą SpiroTiger
 • Terapia czaszkowo – krzyżowa
 • DNS ( A, B )
 • Metoda ruchu rozwijającego bazująca na pracy W. Sherborne
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa w przedziale od 0 do 6 roku życia
 • STAT – test przesiewowy pod kontem autyzmu
 • ADOS 2 – test do diagnozowania spektrum autyzmu
 • Masaż Shantala
 • Kinezjotaping w pediatrii
 • DMI – Dynamic Movement Intervention (Dynamiczna Interwencja Ruchowa)

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni w roku kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, przy akceptacji właściwego Dyrektora OW NFZ.

Wymagane skierowanie bezpośrednio z oddziałów szpitalnych lub z poradni specjalistycznych dla dzieci, typu: rehabilitacyjna, ortopedyczna, neurologiczna, reumatologiczna, neurologiczna, laryngologiczna lub od lekarza POZ.

Dostępność od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym ustaleniu terminu w rejestracji.

Nasze usługi
Ostatnio dodane wpisy